Välkommen!

Vi är en fristående förskola i Sandsbro med två avdelningar, Plipp och Plupp med totalt 40 barn. Vi startade 1992. 

Vi har två syskonavdelningar där vi får möjlighet att följa barnen från inskolning tills dess att det är dags att börja skolan, detta för att skapa en trygghet hos barnen. Vi har en egen kock som lagar all mat från grunden på plats, vi försöker i största möjliga mån att använda närproducerade produkter.

Vi anpassar vår verksamhet efter olika åldrar, behov och erfarenheter, där vi stimulerar, utmanar och låter barnen ha inflytande. Vi vuxna är närvarande och vi ser varje barn och deras behov och intressen, detta enligt förskolans mål och uppdrag.

Vi har ett förhållningssätt där barnen ska ha en tilltro till sig själva och framför allt att vi ska ha roligt tillsammans.  

Vi har en stabil personalgrupp med många härliga år ihop, vi tycker om att ha en rolig och trevlig arbetsmiljö tillsammans med både barn och föräldrar. 

Vi har gått en HBTQ-utbildning med all personal och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, alla barn och vuxna är lika mycket värda hos oss. Enligt Lpfö18: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet" 

Vår vison är att alla barn ska ges möjlighet att utveckla:

Trygghet - Respekt - Nyfikenhet - Ansvarskänsla - Empati  - Inflytande

Kontakta oss

Vi finns även på sociala medier

Instagram: dagishakets_forskola

Facebooksida: Dagishaket AB