Så jobbar vi med hållbar utveckling

  • Hemlagad mat och ekologiska råvaror
  • Källsorterar alla våra sopor
  • Åker till återvinningsstationen varje vecka
  • Vistas ute i skog och natur och lär oss att ta ansvar för den.
  • Planteringsdag på våren
  • Demokrati och mångfald
  • Vårt samarbete med äldreboendet Toftagården
  • Arbetar i mindre åldersrelaterade grupper

Enligt Lpfö 18 ska barnen ges möjlighet till ett ekologiskt och varmsamt förhållningssätt till sin miljö och till natur och samhälle. Barnen skall ges möjlighet att utveckla hur olika val som männsikor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Plankan