Avgifter

 

Avgiften är baserad på en procentsats av den gemensamma bruttoinkomsten för båda föräldrarna 56250:- som tak för båda föräldrarna.

Om man placerar före den 15:e i månden innebär det att man betalar full månadsavgift, placerar man efter den 15:e i månaden betalar man halv månadsavgift.
 Avgift tas även ut för inskolningsperioden.Schemat under inskolningen ska skrivas som ordinarie schema.   

Juli månad är avgiftsfri bara hos oss!

Juni och Augusti betalar man full månadsavgift ingen allmän förskola på 30%

 Semesterstängt veckor 28, 29, 30, 31

Avgiftsgrundande procentsatser

 

Grupp 1 - Placerad mer än 15 timmar

Första barnet 3% max 1688:-/månad

Andra barnet 2% max 1125:-/månad

Tredje barnet 1% max 563:-/månad

 

Grupp 2 - Placerad max 20 timmar

Första barnet 2,5% max 1406:-/månad

Andra barnet 1,5% max 844:-/månad

Tredje barnet 1% max 563:-/ månad

 

20- timmar betalande 

Barn som är 1-3 år och är hemma med syskon betalar 2,5% max 1406:-

Man får då lämna måndag, tisdag,onsdag och torsdag kl 9-14.

Sportlov, påsklov och höstlov och även skolans studiedagar får man vara på förskolan.

Sommarlovet börjar V 27 - V 33 ( 6 veckor )

Jullovet är de lediga mellan jul och nyår.

Allmän förskola

 

 Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år.  Allmän förskola är from augusti 2024 20 timmaroch är kostnadsfri. Från januari 2018 följer allmän förskola de läsårstider som gäller för skolan.

Tiderna för allmän förskola är fasta, det är förskolechefen som bestämmer hur de 20 timmarna i veckan ska fördelas och avgör även om måltider serveras. Allmän förskola bedrivs under skolans läsårstider, det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar eller lovdagar. Förtydligande: Under höstlovet, jullovet, sportlovet, påsklovet och sommarlovet bedrivs inte allmän förskola.

Den allmänna förskolan kräver inte något omsorgsbehov. Det betyder att du har rätt att ha ditt barn på allmän förskola om du till exempel studerar, är föräldraledig eller om du inte aktivt söker arbete (icke förvärvsarbetande). Om du vill byta till eller från allmän förskola ska du anmäla ändringen 1 månad i förväg. Är du aktivt arbetssökande rekommenderar vi att du inte väljer allmän förskola eftersom du kan bli erbjuden arbete snabbt, och då inte har möjlighet att omedelbart gå upp i omsorgstid.

Bestämmelser om intyg

 Från och med 1 Juli 2020 gäller följande: När du fått plats på förskolan ska du visa upp ett intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare som visar att dina placeringstider stämmer överens med dina arbets / studietider. När du byter arbete, går upp i tid eller går från utbildning till arbete ska du visa upp nytt intyg

 

Uppsägning

Vi har två månaders uppsägning