Våra regler vid schemaändringar

När du gör en permanent schemaändring vill vi att du ansöker om det senast en månad innan, annars har vi rätt att neka er. Detta på grund av att det kan medföra ändringar i vår bemanning.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år.  Allmän förskola  är kostnadsfri. Från augusti 2024 följer allmän förskola de läsårstider som gäller för skolan.

Allmän förskola 9:00-14:00 måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ej  byte av dagar eller byte av tider.

Tiderna för allmän förskola är fasta, det är förskolechefen som bestämmer hur de 20 timmarna i veckan ska fördelas och avgör även om måltider serveras. Allmän förskola bedrivs under skolans läsårstider, det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar eller lovdagar. Förtydligande: Under höstlovet, jullovet, sportlovet, påsklovet och sommarlovet bedrivs inte allmän förskola.

Den allmänna förskolan kräver inte något omsorgsbehov. Det betyder att du har rätt att ha ditt barn på allmän förskola om du till exempel studerar, är föräldraledig eller om du inte aktivt söker arbete (icke förvärvsarbetande). Om du vill byta till eller från allmän förskola ska du anmäla ändringen 1 månad i förväg. Är du aktivt arbetssökande rekommenderar vi att du inte väljer allmän förskola eftersom du kan bli erbjuden arbete snabbt, och då inte har möjlighet att omedelbart gå upp i omsorgstid.

Du som inte har en allmän förskoleplats, men som har barn i åldern 3-5 år i förskolan, får en minskning av barnomsorgsavgiften med 30 %. Reduceringen får du däremot inte under sommarlovet. Reduceringen av avgiften sker automatiskt och utan att du som vårdnadshavare behöver ansöka om det.

 

Personalens planeringsdagar: 

4 ggr / år, datum varierar, verksamheten denna dag är nedlagd och föräldrarna får klara sin omsorg själva. En personaldag är förlagd i anslutning till höstterminens start och en till vårterminens start.

Verksamheten har rätt att hålla stängt fyra dagar per år med anledning av planering och utbildning för personal. Besked om stängning av verksamheten ska lämnas till vårdnadshavaren minst två månader före aktuell dag.

Semesterstängt:

Veckorna 28, 29, 30, 31 har förskolan helt stängt och vi erbjuder ingen omsorg på någon annan förskola.

Vi vill att ni tänker på:

 

  • Frukost 7.45  senast lämning 7.30 annars 8.30 - Ingen lämning mellan 7.30-8.30

  •  Mellanmål 14.00 senast hämtning före 13.45 efter 14.30

 

  • Hämttid ni fyller i = tiden då ni är UTE med ert/era barn från förskolan.

 

  • Lägga till 30 minuter för lämning respektive hämtning före och efter arbetstid, vid längre restid självklart mer tid.

 

 

 

  • Regler för semester se kompendiet

 

  • Skriv tydligt på schemat var ni befinner er under dagen om ni inte finns på er jobbtelefon.

 

  •  Har ni barn på båda avdelningarna tar ni föräldrar ansvar för att eventuell information når personal på båda avdelningarna.

 

Har ni frågor kan all personal hjälpa till och lösa dem.

 

Mvh Personalen